Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Zahájení odpoledních kurzů

znakového jazyka musíme

z důvodu epidemie odložit.

O nových termínech Vás

budeme včas informovat.

Ukázka znakového jazyka s lektorem Václavem Ptáčkem

Díky neslyšícímu Václavu Ptáčkovi se zkvalitnil život neslyšícím

Reportáž o našem lektorovi
Zprávy pro neslyšící, 18. 7. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Reportáž o Zlatce Kurcové

ČT 2 - TKN, 4. 6. 2014

Reportáž o Zlatce Kurcové

Josef Brožík - Václav Ptáček

Reportáž ČT 2, TKN, 12. 3. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Neuvěřitelné, Emílie Mrzílková tlumočí již 70 let

Zprávy pro neslyšící, 26. 9.2013

Emílie Mrzílková

Přihláška do kurzu
Znakový jazyk pro mírně pokročilé (II.)

Místo konání:Praha 1, Novotného lávka 5
Cena:4 590 Kč
Termín:bude upřesněn