Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS
Díky neslyšícímu Václavu Ptáčkovi se zkvalitnil život neslyšícím

Reportáž o našem lektorovi
Zprávy pro neslyšící, 18. 7. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Reportáž o Zlatce Kurcové

ČT 2 - TKN, 4. 6. 2014

Reportáž o Zlatce Kurcové

Josef Brožík - Václav Ptáček

Reportáž ČT 2, TKN, 12. 3. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Neuvěřitelné, Emílie Mrzílková tlumočí již 70 let

Zprávy pro neslyšící, 26. 9.2013

Emílie Mrzílková

Znakový jazyk pro mírně pokročilé (II.)

Rozsah kurzu je 80 vyučovacích hodin.

Kurzy jsou dlouhodobé, proto termín zahájení stanovíme až v říjnu 2021 podle podle aktuální situace.

Kurz je určen

- absolventům I. modulu a dalším mírně pokročilých zájemcům.
Pokud jste se učili znakový jazyk jinde než u nás, doporučíme vám před zahájením konzultaci s lektorem. Naši absolventi prvního ročníku mají poměrně rozsáhlé znalosti.

Co se naučíte

Kurz navazuje na získané znalosti. Slovní zásoba v jednotlivých oblastech se rozšiřuje, důraz je kladen na schopnost správně vyjádřit myšlenku a děj a také na neverbální složku jazyka - mimiku.

Součástí kurzu jsou písemné studijní materiály, které obdržíte při registraci. Zároveň Vám pošleme odkaz na stažení slovníku s videonahrávkami probíraných znaků. Obojí je již započítáno v ceně kurzu.

Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu.

Přečtěte si také Smluvní podmínky a informace pro účastníky.


Místo konání:Praha 1, Novotného lávka 5
Cena:4 590 Kč
Termín: bude upřesněn Přihlásit se