Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Dny v týdnu

s lektorem Václavem Ptáčkem

Díky neslyšícímu Václavu Ptáčkovi se zkvalitnil život neslyšícím

Reportáž o našem lektorovi
Zprávy pro neslyšící, 18. 7. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Reportáž o Zlatce Kurcové

ČT 2 - TKN, 4. 6. 2014

Reportáž o Zlatce Kurcové

Josef Brožík - Václav Ptáček

Reportáž ČT 2, TKN, 12. 3. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Neuvěřitelné, Emílie Mrzílková tlumočí již 70 let

Zprávy pro neslyšící, 26. 9.2013

Emílie Mrzílková

Úvod

Kurz akreditovaný MŠMT ČR, č.j. MSMT - 19882/2018-1/272, jako rekvalifikační kurz

Rozsah kurzu je 80 vyučovacích hodin.

Termín

šk. rok 2020/2021
Středa 17.00 - 19.20
, 3 vyuč. hod. vč. přestávky
4. 11. 2020 - 19. 5. 2021

šk. rok 2019/2020
Čtvrtek 17.00 - 19.20, 3 vyuč. hod. vč. přestávky
24. 10. 2019 - (7. 5. 2020) - dokončení kurzu 3. 9. - 22. 10. 2020

Kurz je určen pro úplné začátečníky

- pro všechny, kdo si chtějí rozšířit nebo změnit kvalifikaci
- pro ty, kteří pracovně nebo soukromě přicházejí do styku s neslyšícími a chtějí se naučit základy jejich jazyka

Co se naučíte

Seznámíte se s historií a vývojem znakového jazyka u nás a v zahraničí a proniknete do specifické kultury neslyšících. Naučíte se 1000 - 1300 znaků, prstovou abecedu, pozice rukou, gramatiku, spojování znaků do širších větných celků. Důraz je kladen na schopnost správně vyjádřit myšlenku a děj a také na mimiku.

Součástí kurzu jsou písemné studijní materiály, které obdržíte při registraci. Zároveň Vám pošleme odkaz na stažení slovníku s videonahrávkami všech probíraných znaků. Obojí je již započítáno v ceně kurzu.

Na závěr proběhne zkouška a absolventi dostanou osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.

Přečtěte si také Smluvní podmínky a informace pro účastníky.