Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Dny v týdnu

s lektorem Václavem Ptáčkem

Díky neslyšícímu Václavu Ptáčkovi se zkvalitnil život neslyšícím

Reportáž o našem lektorovi
Zprávy pro neslyšící, 18. 7. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Reportáž o Zlatce Kurcové

ČT 2 - TKN, 4. 6. 2014

Reportáž o Zlatce Kurcové

Josef Brožík - Václav Ptáček

Reportáž ČT 2, TKN, 12. 3. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Neuvěřitelné, Emílie Mrzílková tlumočí již 70 let

Zprávy pro neslyšící, 26. 9.2013

Emílie Mrzílková

Přednáška se dvěma oblíbenými tlumočnicemi o historii a současnosti tlumočení do ČZJ v ČR

Mgr. Naďa Hynková Dingová a Emílie Mrzílková
Zprávy pro neslyšící, 13. 9. 2013

Emílie Mrzílková

Základy znakového jazyka (I.)

Kurz akreditovaný u MŠMT: č.j. MSMT - 25608/2016-1/606

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Rozsah celého kurzu je 80 vyučovacích hodin.

Posluchači se seznámí s historií a vývojem znakového jazyka u nás a v zahraničí a proniknou do specifické kultury neslyšících. Naučí se prstovou abecedu, pozice rukou, základní slovní zásobu, gramatiku jazyka, syntax - spojování jednotlivých znaků do širších větných celků. Je kladen důraz na schopnost správně vyjádřit myšlenku a děj a také na neverbální složku jazyka - mimiku.

Na závěr proběhne zkouška a absolventi obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Kurzy otevíráme pro minimálně 5 přihlášených studentů. V případě přerušení nebo nedokončení kurzu účastnický poplatek nevracíme, ale nabídneme Vám možnost dokončit kurz v nejbližším možném dalším termínu.

Podrobné organizační informace o zahájení kurzu obdržíte týden před zahájením na Váš uvedený e-mail.


Místo konání:Praha 1, Novotného lávka 5
Cena:4 490 Kč
Termíny:
září 2017 Přihlásit se
3.10.2016 - 19.6.2017, PO 17.00 - 18.30
4.10.2016 - 20.6.2017, ÚT 18.00 - 19.30
5.10.2016 - 21.6.2017, ST 18.00 - 19.30
9. 9. 2016 - 23. 6. 2017, PÁ 11.50 - 13.30
Máte přání nebo dotaz?
  • zavolejte nám na č. 607 159 501, 776 323 450
  • pošlete e-mail na adresu aldea@aldea.cz
  • nebo nám rovnou napište: