Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Základy komunikace ve znakovém jazyce

Kurz akreditovaný MV ČR, č. akreditace AK/PV-641/2018

Celý kurz trvá 60 vyučovacích hodin.
Je rozložen do 5 víkendů, koná se každý 2. víkend.
Vždy sobota + neděle 10.00 – 15.00 (včetně přestávek).

Termíny kurzů jsou navrženy tak, aby vyhovovaly i mimopražským účastníkům a neblokovaly vám každý víkend.

Termín

21. 9. - 17. 11. 2019
(21. a 22. 9., 5. a 6. 10., 19. a 20. 10., 2. a 3. 11, 16. a 17. 11. 2019)

Kurz je určen pro úplné začátečníky

- úředníky v rámci průběžného vzdělávání, pracovníky sociálních služeb, zdravotníky, učitele a všechny, kteří v rámci své profese přicházejí do styku s neslyšícími
- přátele neslyšících a každého, kdo chce začít znakovat

Co se naučíte

Seznámíte se s druhy sluchového postižení a komunikačními systémy neslyšících.
Poznáte odlišnosti mezi mluveným a znakovým jazykem.
Naučíte se techniku správného ukazování, pozice rukou, význam mimiky, prstovou abecedu, skladbu věty.

Naučíte se znaky a tvorbu jednoduchých vět ze základních oblastí života:
Pozdravy, rodina, bydlení, číslovky a vyjádření času, dny v týdnu, měsíce, roční období, škola a povolání, dopravní prostředky, volný čas, koníčky, sport, příroda, zvířata a další.

Součástí kurzu jsou písemné studijní materiály a videonahrávka probíraných znaků. Obojí je již započítáno v ceně kurzu.

Akreditace

Kurz je akreditovaný MV ČR jako průběžné vzdělávání zaměstnanců územních samosprávních celků dle § 2 odst. 4 - 7 zákona č. 312/2002 Sb. Tito absolventi dostanou osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MV ČR. Ostatní absolventi dostanou osvědčení o absolvování kurzu.

Po odeslání přihlášky obdržíte automatickou odpověď s potřebnými údaji.
Potřebujete vystavit fakturu na zaměstnavatele? Vyplňte přihlášku a do poznámky napište fakturační údaje.

Přečtěte si také Smluvní podmínky a informace pro účastníky.


Místo konání:Praha 1, Novotného lávka 5
Cena:3 990 Kč
Termín: 21. 9. – 17. 11. 2019
každý 2. víkend
vždy sobota + neděle 10.00 – 15.00
Přihlásit se