Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS
Díky neslyšícímu Václavu Ptáčkovi se zkvalitnil život neslyšícím

Reportáž o našem lektorovi
Zprávy pro neslyšící, 18. 7. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Reportáž o Zlatce Kurcové

ČT 2 - TKN, 4. 6. 2014

Reportáž o Zlatce Kurcové

Josef Brožík - Václav Ptáček

Reportáž ČT 2, TKN, 12. 3. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Neuvěřitelné, Emílie Mrzílková tlumočí již 70 let

Zprávy pro neslyšící, 26. 9.2013

Emílie Mrzílková

O našich kurzech a lektorech

Chceme Vám otevřít cestu k pochopení života lidí, na kterých jejich postižení není nijak vidět - lidí neslyšících. Mají odlišné životní zkušenosti a naprosto jiné zvyklosti vycházející z faktu, že svět vnímají pouze vizuálně. Hluchota je totiž mnohem záludnější, než se na první pohled zdá.

Český znakový jazyk je plnohodnotný jazyk s vlastní gramatikou. Tvoří se pomocí postavení rukou, jejich pohyby, mimikou a pozicemi hlavy i celé horní části trupu. V našich kurzech se naučíte nejen slovní zásobu, ale i gramatiku. Klademe velký důraz na rozvoj schopnosti správně vyjádřit myšlenku a děj. Nemalý význam má při výuce neverbální složka - mimika.

Za 27 let našeho fungování jsme pořádali obrovské množství kurzů, kurzy akreditované MŠMT, kurzy akreditované MV ČR v rámci průběžného vzdělávání, a dále kurzy pro různé stupně pokročilosti.

Ke každému kurzu máme písemné studijní materiály a videonahrávky se znaky, obsahující znaky seřazené do tématických celků, pravidla gramatiky, spoustu příkladů, prstovou abecedu a pozice rukou. Tyto důkladně zpracované učební pomůcky je neocenitelným pomocníkem při Vašem studiu.

Kurzy pořádané agenturou Aldea jsou známé svou tradicí, kvalitou a náročností. Mnoho našich absolventů nyní aktivně pracuje s neslyšícími.

Znalost znakového jazyka se může stát výjimečnou součástí Vašeho vzdělání i obohacením Vašeho života.

Lektoři

Znakový jazyk Vás budou vyučovat neslyšící lektoři, tlumočníci znakového jazyka a další odborníci.

Zlatka Kurcová

Martin Pawlik

Martina Kopecká

Z našich dřívějších lektorů si velice vážíme paní Emílie Mrzílkové, Václava Ptáčka, RNDr. Václava Brožíka a dalších.

V pravém sloupci najdete reportáže České televize a agentury APPN o některých našich lektorech. 


"Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí."

Helen Keller, americká spisovatelka, aktivistka a lektorka. Jako první hluchoslepý člověk vystudovala Harvardovu univerzitu. Napsala 12 knih, kromě latiny a řečtiny se naučila také plynně francouzsky a německy. Obdržela Prezidentskou medaili svobody a také mnoho uznání od zahraničních univerzit.