Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS
Díky neslyšícímu Václavu Ptáčkovi se zkvalitnil život neslyšícím

Reportáž o našem lektorovi
Zprávy pro neslyšící, 18. 7. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Reportáž o Zlatce Kurcové

ČT 2 - TKN, 4. 6. 2014

Reportáž o Zlatce Kurcové

Josef Brožík - Václav Ptáček

Reportáž ČT 2, TKN, 12. 3. 2014

Reportáž o Václavu Ptáčkovi

Neuvěřitelné, Emílie Mrzílková tlumočí již 70 let

Zprávy pro neslyšící, 26. 9.2013

Emílie Mrzílková

O našich kurzech a lektorech

"Ať už má člověk postižení jakéhokoli druhu,
vždy se najde mnoho možností, jak mu pomoci."

Chceme Vám otevřít cestu k pochopení života lidí, na kterých jejich postižení není nijak vidět. Lidí neslyšících. Mají odlišné životní zkušenosti a naprosto jiné zvyklosti vycházející z faktu, že svět vnímají pouze vizuálně. Hluchota je totiž mnohem záludnější, než se na první pohled zdá.

Český znakový jazyk je plnohodnotný jazyk s vlastní gramatikou. Tvoří se pomocí postavení rukou, jejich pohyby, mimikou a pozicemi hlavy i celé horní části trupu. V našich kurzech se naučíte nejen slovní zásobu, ale i gramatiku. Klademe velký důraz na rozvoj schopnosti správně vyjádřit myšlenku a děj. Nemalý význam má při výuce neverbální složka - mimika.

Ke každému kurzu obdržíte písemné studijní materiály a DVD, obsahující znaky seřazené do tématických celků, pravidla gramatiky, spoustu příkladů, ruční abecedu a jednotlivé pozice rukou. Tato důkladně zpracovaná učební pomůcka je neocenitelným pomocníkem při Vašem studiu.

Každý z nabízených kurzů je zakončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurzy pořádané agenturou Aldea jsou známé svou tradicí, kvalitou a náročností. Mnoho našich absolventů nyní aktivně pracuje s neslyšícími.

Znalost znakového jazyka se může stát výjimečnou součástí Vašeho vzdělání i obohacením Vašeho života.

Lektoři

Znakový jazyk Vás budou vyučovat především neslyšící lektoři s bohatými zkušenostmi a akreditovaní tlumočníci znakového jazyka. Naši lektoři se věnují výuce znakového jazyka již řadu let a pro své bohaté zkušenosti a znalosti patří ke špičkovým lektorům v České republice. Trpělivost, vstřícnost a ochota je samozřejmostí.

Zlatka Kurcová - odborný garant kurzů

Václav Ptáček

Emílie Mrzílková

V pravém sloupci najdete reportáže České televize a agentury APPN o našich lektorech


"Naši věděli, že neslyším, už když mi byly tři. A od té doby - je to už patnáct let - nikdy se mnou neznakovali. Doma se pokouším používat hlas. Pro ně je to pohodlnější. A pro mne? Já přece nemám jinou volbu. Zkouším komunikovat jejich způsobem, i když je to pro mne strašně nepohodlné. Moji rodiče by se nikdy neučili znakovat. Stydí se, nebo jsou líní? Nikdy jsem nestál o to, slyšet zvuky z rádia a hudebních skupin. Nejvíc mi vadí to, že jsem nikdy neslyšel znakovat ruce svých rodičů."

Stephen Belitz