Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS
Nacházíte se: ÚvodZnakový jazykTKOSP 2017

TKOSP 2017

Vybrané akce v rámci festivalu TKOSP 2017


Mezinárodní den neslyšících
sobota 23. 9. 2017, 13:00 - 18:00

Oslava MDN pro širokou veřejnost. Cílem MDN je upozornit na přítomnost lidí se sluchovým postižením mezi námi, na kulturní specifika a život neslyšících, na potřeby osob se sluchovým postižením, na jejich úspěchy na poli kulturním, společenském i sportovním. Program - divadelní vystoupení, rozhovory, taneční vystoupení a další, například prezentace jednotlivých organizací pracující pro osoby se sluchovým postižením (členské organizace ASNEP, z.s.). Po celou akci budou k dispozici tlumočníci do ČZJ, simultánní přepis.

adresa akce: Karlínské náměstí
vstupné: zdarma
pořádá: ASNEP, z.s.

Výstava Fenomén Masaryk (Národní muzeum)
úterý 26. 9. 2017, 16:00

Národní muzeum, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených a vzdělávací agentura Aldea Vás zvou na prohlídku tlumočenou do českého znakového jazyka a se zajištěným přepisem od společnosti Transkript online, s. r. o.

Výstava Fenomén Masaryk připomene mimořádnou osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka přesně 80 let od jeho smrti (1937). Národní muzeum chce prezentovat Tomáše Garrigue Masaryka mimo klasická a zažitá klišé "Prezidenta Osvoboditele" a "tatíčka". Součástí výstavy budou unikátní filmové i audio materiály a samozřejmě jedinečné sbírkové předměty, včetně jednoho z "top" předmětů Národního muzea - Masarykova jezdeckého obleku. Důležitá bude i speciální linka pro dětského návštěvníka a doprovodné aktivity výstavy.

Registrace na kultura@detskysluch.cz
adresa akce: Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
vstupné: Pro držitele ZTP a ZTP/P a jejich doprovod je vstupné zdarma.
pořádá: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. společně s Národním muzeem a vzdělávací agenturou Aldea
web akce: http://www.nm.cz/ , www.detskysluch.cz

Interaktivní výstava Světlo a život (Národní muzeum)
středa 4. 10. 2017, 16:00

Národní muzeum, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených a vzdělávací agentura Aldea Vás zvou na prohlídku tlumočenou do českého znakového jazyka a se zajištěným přepisem od společnosti Transkript online, s. r. o.

Výstava představí návštěvníkům život v jeho nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla v různých biotopech. V jeskyni si návštěvníci prohlédnou život v podzemí, tedy v absolutní tmě, později skrz půdu vystoupí na rozlehlé stepi s velkými býložravci a nádherně zbarvenými motýly. Celý příběh vyvrcholí zápasem o světlo v prostředí tropického lesa. Výstavu doplní řada interaktivních prvků, dětská linka, mobilní aplikace i tištěný průvodce.

Registrace na kultura@detskysluch.cz
adresa akce: Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
vstupné: Pro držitele ZTP a ZTP/P a jejich doprovod je vstupné zdarma.
pořádá: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. společně s Národním muzeem a vzdělávací agenturou Aldea
web akce: http://www.nm.cz/, http://www.detskysluch.cz/

Zprávy v českém znakovém jazyce - přednáška pro veřejnost
pátek 6. 10. a pondělí 9. 10. 2017 - 10.40

Pohled do zákulisí zpravodajské relace pro neslyšící, kterou Česká televize vysílá již od roku 2000, vám zprostředkují Radka Nováková a Hana Wiesnerová. Dozvíte se, jak se zprávy připravují a natáčejí, jaká je úloha editorů, tlumočníků a neslyšících moderátorů v procesu vytváření každodenního zpravodajského pořadu. Kromě současnosti nahlédnete také do historie tohoto vysílání a uvidíte proměny, kterými během svého vývoje prošlo. Přednáška bude pronesena v českém znakovém jazyce a simultánně tlumočena do mluvené češtiny a přepisována do psané češtiny.

adresa akce: Nám. J. Palacha 2, hlavní budova FF UK, 4. patro, místnost č. 423
vstupné: zdarma
pořádá: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
web akce: http://ujkn.ff.cuni.cz/?q=node/737

Pátá dohoda
pondělí 11. 10. 2017, 19:00

Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených Vás zvou na divadelní představení tlumočené do českého znakového jazyka. Přepis zajišťuje Česká unie neslyšících.

Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou.

Registrace na kultura@detskysluch.cz
adresa akce: Divadlo Lávka, Novotného lávka 201/1, 110 00 Praha 1-Staré Město
vstupné: 360/180Kč
pořádá: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
web akce: http://www.lavka.cz/divadlo/, http://www.detskysluch.cz