Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS
  • Kurzy, semináře a konference se konají v příjemném prostředí na Novotného lávce
  • Na jedné z konferencí
  • V kurzech znakového jazyka bývá veselo
  • Vystoupení spisovatele Ericha von Dänikena v Brně a Bratislavě

Dokážete znakovat? Zkuste to
s lektorem Václavem Ptáčkem.
Téma je: JÍDLO

Školení pro firmy

Všechny kurzy a semináře můžeme realizovat také na objednávku přímo u Vás. Obsah i čas lze přizpůsobit Vašim firemním potřebám.

V minulých dnech jsme zahájili již 22. ročník akreditovaných kurzů znakového jazyka. Máte-li zájem naučit se tento unikátní jazyk, stále ještě se můžete přihlásit. V některých kurzech zbývají poslední volná místa.

Kurzy znakového jazyka


TKOSP 5. ročník festivalu proběhl ve dnech 24. 9. – 2. 10. 2016 po celé ČR. Cílem festivalu je setkávání slyšících a osob se sluchovým postižením na společných akcích, šíření osvěty a povědomí o sluchovém postižení.

Letošní ročník opět představil široké veřejnosti mnohé komunikační prostředky a způsoby komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými, ohluchlými a hluchoslepými. Letos jste měli možnost navštívit v Praze tyto akce v rámci TKOSP.

Festival pořádá ORBI PONTES, o.s., naše agentura se na něm podílí organizačně i vlastními akcemi.


INSPO 2017

Již známe termín na příští rok - sobota 25.3.2017. Naše agentura se opět bude podílet na přípravě a realizaci dalšího ročníku Konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami.
Nabídky na přednášky posílejte do poloviny prosince 2016 na email info@helpnet.cz.

16. ročník konference INSPO se konal v sobotu 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha. Konference se opět velmi vydařila. Přes 350 účastníků si mohlo vyslechnout 24 přednášek ve třech sálech. Ve výstavní části představily svoje produkty a služby pro osoby se specifickými potřebami téměř tři desítky organizací. Více informací o letošním ročníku najdete zde.