Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS
  • Kurzy, semináře a konference se konají v příjemném prostředí na Novotného lávce
  • Na jedné z konferencí
  • V kurzech znakového jazyka bývá veselo
  • Vystoupení spisovatele Ericha von Dänikena v Brně a Bratislavě

V září a říjnu 2017
zahajujeme na Novotného lávce

již 23. ročník
kurzů s akreditací MŠMT

ZÁKLADY ZNAKOVÉHO JAZYKA
cena 56 Kč za vyuč. hodinu
včetně skript a DVD
další informace

Dovedete si představit,
jak moc by se změnil Váš život,
kdybyste přestali slyšet?

Publikace

Zde si můžete stáhnout publikaci
hudebníka, který přišel o sluch
náhle ve 40 letech.

Dokážete znakovat? Zkuste to
s lektorem Václavem Ptáčkem.
Téma je: Dopravní prostředky

Školení pro firmy

Všechny kurzy a semináře můžeme realizovat také na objednávku přímo u Vás. Obsah i čas lze přizpůsobit Vašim firemním potřebám.

V září a říjnu 2017 zahajujeme na Novotného lávce
již 23. ročník kurzů znakového jazyka s akreditací MŠMT.

Pokud se chcete naučit tento originální jazyk se špičkovými lektory a v učebnách v centru Prahy, vyberte si termín a vyplňte prosím přihlášku. Více informací

V pondělí 25. 9. od 18.00 do 19.30 hod. proběhne na Novotného lávce v učebně 501 tradiční zahajovací hodina, kde se sejdou naši lektoři se součásnými i novými studenty. Přijďte se seznámit se svými spolužáky a popovídat si ve znakovce a o znakovce.
Prosíme o potvrzení účasti na email aldea@aldea.cz


Všechny naše studenty srdečně zveme na vybrané akce v rámci festivalu TKOSP 2017. Na akcích je zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis.


TKOSP 2017

Týden komunikace osob se sluchovým postižením

Srdečně zveme již na 6. ročník festivalu, který proběhne v termínu 22. - 30. 9. 2017 v různých městech ČR.

TKOSP byl zahájen 21. září setkáním v Senátu PČR. V rámci úvodních komentářů zazněly informace vztahující se k problematice sluchového postižení, rané péči a screeningu sluchu. Pozvánkatisková zpráva.

Podrobný program celého festivalu naleznete zde.

Cílem festivalu je šíření osvěty a povědomí o sluchovém postižení, setkávání slyšících a osob se sluchovým postižením na společných akcích. Šíříme pravidla komunikace s lidmi se sluchovým postižením a učíme veřejnost využívat dostupné komunikační prostředky jako je tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis.

Festival TKOSP je týden plný kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. Všechny akce jsou tlumočené do znakového jazyka a simultánně přepisované.

Festival pořádá ORBI PONTES o.s.,
naše agentura je partnerem festivalu
a podílí se na něm organizačně
i vlastními akcemi.

ORBI PONTES

Další informace na stránkách ORBI PONTES o.s.


Závěrečné posezení znakovky

Absolventi a lektoři kurzů znakovky se na závěr dalšího školního roku přišli rozloučit do Hospůdky v Podskalí.

Posezení znakovky


Znakový jazyk na Karlově mostě

Naši studenti si před zakončením školního roku vyzkoušeli tlumočení do znakového jazyka. Tématem byly sochy na Karlově mostě.

Znakovka na Karlově mostě