Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Úprava dokumentů dle ČSN 01 6910

1. 8. 2014 nabyla účinnosti ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, kterou zpracoval Ústav pro jazyk český AV ČR. Tato norma nahradila původní ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory z dubna 2007. Norma je dostupná prostřednictvím systému ČSN online.

Kurz pro firmy a instituce na objednávku

Kurz je určen lidem, kteří ve své profesi potřebují znát a dodržovat základní pravidla obchodní a úřední korespondence. Podrobně se seznámíte s obsahem platné české normy pro grafickou úpravu textů a formální uspořádání písemností. Pozornost bude věnována také nejčastějším jazykovým úskalím administrativního stylu.

Obsah kurzu

 • základní rysy administrativních písemností
 • formální úprava korespondence (hlavička dopisu, odvolací údaje, oslovení, úprava textu, umístění podpisů a razítek apod.)
 • úprava osobních dopisů (např. při jmenování do funkce apod.)
 • e-mail jako obchodní dopis
 • úprava textového sloupce (písmo, zvýrazňování a členění textu, výčty, nadpisy apod.)
 • psaní poštovních adres a umístění údajů na obálce
 • další obecné a typografické zásady (interpunkční znaménka, zkratky, značky, čísla a číslice apod.)
 • nejčastější stylistická a gramatická úskalí administrativního stylu

 

Kurz je zaměřen ryze prakticky. Účastníci se seznámí se základními pravidly pro grafickou a jazykovou úpravu úředních a obchodních písemností a získané znalosti si procvičí na vybraných příkladech a cvičeních.

Doporučená délka kurzu je 6 vyučovacích hodin s možností rozdělení do dvou dnů. Obsah i délku kurzu můžeme přizpůsobit Vašim potřebám. Při školení je možné použít Vaše firemní texty a písemnosti. Účastníci obdrží tištěný studijní materiál.

Lektoři kurzu jsou kvalifikovaní a zkušení pedagogové.

Kurz pořádáme na objednávku pro firmy a instituce. Může se konat ve Vašich prostorách v kterémkoliv městě nebo v učebnách v Praze 1, Novotného lávka 5.

Máte přání nebo dotaz?
 • zavolejte nám na č. 607 159 501, 776 323 450
 • pošlete e-mail na adresu aldea@aldea.cz
 • nebo nám rovnou napište: