Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Obtížné gramatické a stylistické jevy

Dobrý text je vizitkou pisatele i organizace, kterou reprezentuje.

Kurz je určen firmám a institucím, ve kterých písemná komunikace hraje důležitou roli. Pracovníci denně používají psanou češtinu a jejich texty by měly být pravopisně a stylisticky bezchybné. Pozornost je věnována především těm gramatickým a stylistickým jevům, ve kterých se nejčastěji chybuje.

Z obsahu kurzu:

 • psaní předložek a předpon s(e) a z(e)
 • psaní jednoho a dvou n
 • psaní i/y
 • zájmena ji/jí, mě/mně, svůj.
 • psaní -mě- a -mně- uvnitř slov
 • příslovečné spřežky
 • psaní velkých písmen
 • psaní číselných výrazů (2metrový)
 • správné používání cizích slov
 • složitější případy shody přísudku s podmětem
 • interpunkce
 • skloňování vlastních jmen a oslovování v emailech a dopisech
 • seznámení s jazykovými příručkami


V průběhu kurzu se lektor krátce zmíní také o následujících tématech:

 • vývoj češtiny a její místo mezi evropskými jazyky
 • specifika češtiny - diakritický pravopis, přechylování, apod.
 • spisovná a hovorová čeština
 • profesní a zájmové slangy
 • gender a čeština
 • negativní trendy v současné češtině


Kurz je zaměřen čistě prakticky. Stručná a jasná vysvětlení lektora střídají písemná cvičení, sestavená speciálně k dané problematice. V tomto kurzu jsou obvyklé živé diskuse, množství dotazů a vlastních příkladů účastníků, které svědčí o velkém zájmu o češtinu.

Doporučená délka kurzu je 8 vyučovacích hodin s možností rozdělení do dvou dnů. Obsah i délku kurzu je možné přizpůsobit Vašim firemním potřebám. Účastníci obdrží tištěný studijní materiál.

Lektoři kurzu jsou kvalifikovaní a zkušení pedagogové.

Kurz pořádáme na objednávku pro firmy a instituce. Může se konat ve Vašich prostorách v kterémkoliv městě nebo v učebnách v Praze 1, Novotného lávka 5.

Máte přání nebo dotaz?
 • zavolejte nám na č. 607 159 501, 776 323 450
 • pošlete e-mail na adresu aldea@aldea.cz
 • nebo nám rovnou napište: