Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS
Nacházíte se: ÚvodReference

Realizované akce

 • Internet pro neslyšící - projekt programu Leonardo da Vinci

  závěrečná konference pořádaná ASNEP
  2004, Praha

 • IV. středoevropská konference FIPLV – Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století

  mezinárodní konference pořádaná Pedagogickou fakultou UK Praha
  2003, Praha

 • Evropský rozměr učitele

  kurzy počítačovém gramotnosti pořádané Dětským integračním centrem, s.r.o. Praha
  2003, Praha

 • Bilingvální vzdělávání sluchově postižených

  cyklus odborných seminářů se zahraničními lektory z Finska, Rakouska, USA, Holandska, SRN, Slovenska a Polska, pořádaný MŠMT
  1999 - 2003, Praha

 • Vzdělávání žáků s autismem

  cyklus seminářů pořádaný MŠMT
  2000 - 2003, Praha, Brno, Vřesovice

 • Hudebně dramatická výchova pro sluchově postižené

  cyklus kurzů pořádaný MŠMT
  2000 – 2003, Brno

 • Odborné semináře pro pedagické pracovníky rehabilitačních tříd pomocné školy

  cyklus odborných seminářů pořádaný MŠMT
  2000 - 2003, Praha, Mačkov, Hradec Králové

 • Vliv čtení na řeč sluchově postižených - zkušenosti s kochleárními implantáty

  cyklus seminářů pořádaný MŠMT
  2002 - 2003, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice

 • Integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  cyklus seminářů pořádaný MŠMT
  2002 - 2003, Praha, Liberec

 • Čtení s porozuměním - vzdělávání hluchoslepých

  cyklus seminářů pořádaný MŠMT
  2001 - 2003, Praha, Olomouc