Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Záznam živého přenosu

jednání v hlavním sále
naleznete na http://inspo.cz/videa.

Reportáž z konference

najdete na webu České televize v pořadu Týden v regionech ze dne 19. 3. 2016.

Poplatek za konferenci

je silně dotovaný a zahrnuje občerstvení, oběd a sborník na CD:
300 Kč - platí se u prezence
200 Kč - osoby s průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P a studenti
zdarma - osobní asistenti

Konference INSPO 2016

INSPO Konference o technologiích
pro osoby
se specifickými potřebami


Sobota 12. března 2016, Kongresové centrum Praha

Tématem již 16. ročníku konference byly informační a komunikační technologie usnadňující život osobám se specifickými potřebami. Bylo na ní představeno množství novinek určených pro lidi s tělesným, zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením, pro dyslektiky nebo pro osoby po mozkové mrtvici.

Konferenci pořádá BMI sdružení, generálním partnerem je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont, ČSOB, SuperHosting a Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet.
Naše agentura se podílí na její organizaci.


Konference se opět velmi vydařila. Přes 350 účastníků si mohlo vyslechnout 24 přednášek ve třech sálech. Témata byla letos více než zajímavá, např. využití nanotechnologií v medicíně, řečová syntéza, alternativní způsoby ovládání telefonu a tabletu pro zrakově postižené, přepisovatelské služby online pro sluchově postižené a mnoho dalších. Ve výstavní části představily svoje produkty a služby pro osoby se specifickými potřebami téměř tři desítky organizací.

Na konferenci byly vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap a předána Cena Nadace Vodafone Rafael ve výši 200 tisíc Kč.

Ti, kteří se nestihli včas zaregistrovat nebo se nemohli zúčastnit, měli možnost sledovat jednání v hlavním sále v živém přenosu on-line. Záznam živého přenosu naleznete na http://inspo.cz/videa.


Fotogalerie

Atmosféru konference si můžete připomenout na fotkách Moniky Jindrové.

Fotogalerie INSPO 2016


Internet a můj handicap: Poprvé zvítězil neslyšící autor

Ne, 03/13/2016
Dvanáctým vítězem literární soutěže Internet a můj handicap byl na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha 12. března vyhlášen Aleksandr Zvonek. Poprvé tak soutěž pořádanou BMI sdružením pro lidi se zdravotním postižením vyhrál neslyšící autor. V předcházejících ročnících nejčastěji zvítězili vozíčkáři a nevidomí autoři.

Celý článek na www.inspo.cz.


Cenu Rafael Nadace Vodafone a 200 000 korun získává aplikace Včelka

So, 03/12/2016 - 19:25
Cena Rafael Nadace Vodafone za využití ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením byla dnes na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha udělena sociálnímu podniku Levebee za projekt Včelka. Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností, pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. Jejímu dalšímu rozvoji napomůže 200 000 korun, které její tvůrci získali od Nadace Vodafone současně s cenou navrženou profesorem, akademickým sochařem Marianem Karlem, jehož díla jsou zastoupena v mnoha světových muzeích.

Celý článek na www.inspo.cz.