Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Úprava dokumentů dle ČSN 01 6910

Kurz na objednávku pro firmy a instituce

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě úředních písemností je jejich formální úprava. V kurzu se zaměříme na nejdůležitější zásady formátování dokumentů, jako je dopis, formální e-mail, (výroční) zpráva, směrnice, metodika aj. Probereme pravidla relativně známá i všeobecně neznámá, a to důsledně ve shodě s ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (aktualizované v roce 2014). Některé formátovací postupy budou předvedeny v programu Word („tipy a triky“).

Forma vzdělávací akce: prezenční školení

Časová dotace: 1 den (6 vyučovacích hodin po 45 minutách)

Maximální kapacita jedné studijní skupiny: 50 osob

Studijní materiály: skripta a pracovní listy v elektronické i tištěné podobě pro všechny účastníky vzdělávací akce

Lektorské zajištění: Mgr. Jan Táborský

Z obsahu kurzu

  • Zdroje informací o úpravě úředních dokumentů, práce s šablonami a vzory (výhody a nevýhody)
  • Písmo: druhy písma a jejich užití, řezy písma, vyznačování textu, znaková sada a náležité užívání některých specifických znaků
  • Odstavec: členění odstavců, zarovnání textu
  • Psaní výčtů
  • Úprava dopisu: rozložení textu na stránce, adresy, data, oslovení a závěrečný pozdrav aj. (konzervativní a moderní úprava)
  • Úprava tabulek, vkládání obrázků apod.
  • Noremní úprava e-mailu
  • Všeobecně rozšířené chyby, dotazy účastníků kurzu

Místo konání

Kurz můžeme uspořádat ve Vašich prostorách v kterémkoliv městě nebo v učebnách v Praze 1, Novotného lávka 5.