Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Úvod

Kurz na objednávku pro firmy a instituce

Usiluje-li pisatel o to, aby jeho text dobře splnil svůj účel, musí věnovat náležitou pozornost nejen jeho pravopisné úrovni, ale také jeho jazykovému stylu v širokém smyslu. Stylistika češtiny ovšem není neměnná: jazyk se vyvíjí na všech rovinách, tedy v oblasti slovní zásoby (významové posuny slov, cizí slova aj.) i gramatiky (skloňování, časování, slovosled aj.). Co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako knižní, některé cizí prvky zdomácněly apod.

Forma vzdělávací akce: prezenční školení

Časová dotace: 1 den (6 vyučovacích hodin po 45 minutách)

Maximální kapacita jedné studijní skupiny: 50 osob

Studijní materiály: pracovní listy v elektronické i tištěné podobě pro všechny účastníky vzdělávací akce

Lektorské zajištění: Mgr. Jan Táborský

Z obsahu kurzu

V kurzu postupně probereme několik desítek stylisticky zajímavých jevů ze současné češtiny, a to zvláště s ohledem na administrativní a odborný styl. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a pro snadnější pochopení nezřídka vyloženy v širších souvislostech (např. historických).

  • Odborné příručky a literatura pro samostatnou práci (klady a výhody konkrétních zdrojů, knižních i online)
  • Slovní zásoba současné češtiny: její rozsah, významové a stylové posuny slov
  • Počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování
  • Užívání zájmena svůj (tradiční poučky vs. úzus)
  • Čísla a číslice v textu
  • Změny slovesných a jmenných vazeb
  • Slovosled: variantnost a optimální pořádek slov
  • Konstrukce souvětí, tzv. nepravé vedlejší věty aj.

Místo konání

Kurz můžeme uspořádat ve Vašich prostorách v kterémkoliv městě nebo v učebnách v Praze 1, Novotného lávka 5.