Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Úvod

Nabídka kurzu nejen pro úředníky veřejné správy

Cíl vzdělávací akce: Zaměstnanci si osvojí znalosti ohledně úpravy úředních dokumentů zpracovaných textovými procesory dle ČSN 01 6910 a zopakují si problematické jevy v gramatice a stylistice češtiny.

Forma vzdělávací akce: prezenční školení

Časová dotace: 1 den (6 vyučovacích hodin po 45 minutách)

Maximální kapacita jedné studijní skupiny: 50 osob

Studijní materiály: skripta a pracovní listy v elektronické i tištěné podobě pro všechny účastníky vzdělávací akce

Lektorské zajištění: Mgr. Jan Táborský

Místo realizace: Prostory pro konání kurzů může zajistit dodavatel nebo objednatel v kterémkoliv městě; přednáškový sál by měl být vybaven dataprojektorem, notebookem, tabulí nebo flipchartem.

Obsah vzdělávací akce:

  • Účel a obsah české technické normy Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (ČSN 01 6910), soulad s pravidly českého pravopisu (jazyková norma)
  • Vysvětlení a procvičení jednotlivých obsahových částí normy (interpunkční znaménka, zkratky, značky, čísla a číslice, vyznačování, členění textů, úprava dokumentů, tabulky, poštovní adresy, obchodní a úřední dopisy, e-maily, firemní styl a ustanovení normy)
  • Problematické gramatické a stylistické jevy češtiny v úředních textech

V případě zájmu o školení nebo další informace kontaktujte prosím PhDr. Zoru Jírovou, tel. 607 159 501, email: aldea@aldea.cz.