Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Úvod

Kurz na objednávku pro firmy a instituce

Není pochyb o tom, že při tvorbě textu je třeba věnovat náležitou pozornost jeho pravopisné úrovni. Mnozí pisatelé si však v této oblasti nejsou zcela jisti: pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná a někteří uživatelé si je osvojili již před delší dobou, často navíc v neúplné, z pedagogických důvodů zjednodušené formě.

Forma vzdělávací akce: prezenční školení

Časová dotace: 1 den (6 vyučovacích hodin po 45 minutách)

Maximální kapacita jedné studijní skupiny: 50 osob

Studijní materiály: pracovní listy v elektronické i tištěné podobě pro všechny účastníky vzdělávací akce

Lektorské zajištění: Mgr. Jan Táborský

Z obsahu kurzu

V kurzu probereme všechny základní pravopisné oblasti. Zazní jak tradiční poučky, tak řada upozornění na méně známé výjimky a všeobecně rozšířené omyly. Všechny jevy budou vyloženy v přirozených kontextech. Účastníci kurzu se rovněž seznámí s nejnovějšími spolehlivými zdroji informací o pravopisu (tištěnými i online) a budou mít možnost zeptat se na cokoliv z vlastní jazykové praxe.

  • Stručný úvod do problematiky českého pravopisu, status pravopisu v současné společnosti, seznámení se základními zdroji (jejich výhody a nevýhody)
  • Psaní i/y (méně známá vyjmenované slova, vybrané koncovky, komplikovanější případy shody přísudku s podmětem)
  • Psaní mě/mně
  • Psaní s/z (v předložkách, předponách a cizích slovech)
  • Psaní zkratek a značek (s ohledem na administrativní praxi, méně známé typy)
  • Psaní velkých písmen (kodifikace vs. úzus)
  • Psaní pravopisných spřežek
  • Psaní cizích slov
  • Základní interpunkční pravidla (čárka ve větě jednoduché i souvětí, další interpunkční znaménka)

Místo konání

Kurz můžeme uspořádat ve Vašich prostorách v kterémkoliv městě nebo v učebnách v Praze 1, Novotného lávka 5.