Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 aldea@aldea.cz
Člen společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS

Čeština a úprava dokumentů

Odborné semináře zajišťujeme pro firmy a instituce. Obsah a průběh přizpůsobíme konkrétním potřebám klienta. Semináře mohou probíhat u Vás ve firmě nebo u nás v prostorách budovy ČSVTS na Novotného lávce v Praze 1.

Formální úprava písemností a čeština v úřední praxi

Kurz v rámci vzdělávání státních zaměstnanců je věnovám jednotlivým částem normy Formální úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (ČSN 01 6910) a upozorňuje na obtížné gramatické a stylistické jevy.

Úprava dokumentů dle ČSN 01 6910

Kurz je určen lidem, kteří ve své profesi potřebují znát a dodržovat základní pravidla pro úpravu obchodní a úřední korespondence dle aktuální české technické normy - ČSN 01 6910.

Stylistika současné češtiny

Usiluje-li pisatel o to, aby jeho text dobře splnil svůj účel, musí věnovat náležitou pozornost nejen jeho pravopisné úrovni, ale také jeho jazykovému stylu v širokém smyslu.

Český pravopis - jistoty a novinky

Není pochyb o tom, že při tvorbě textu je třeba věnovat náležitou pozornost jeho pravopisné úrovni. Mnozí pisatelé si však v této oblasti nejsou zcela jisti: pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná a někteří uživatelé si je osvojili již před delší dobou, často navíc v neúplné, z pedagogických důvodů zjednodušené formě.